Motto naszej szkoły:

"Człowiek jest wielkiNasza szkoła - kompleks sportowy
nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to czym
dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krasnymstawie jest szkołą: bezpieczną, przyjazną każdemu uczniowi i jego rodzinie; otwartą, rozwijającą wszechstronne zainteresowania i talenty, gotową do współpracy z instytucjami pozaszkolnymi, pragnącą zawsze pomagać młodym ludziom w rozwoju osobowości ze szczególnym uwzględnieniem aspektu poznawczego, społecznego i moralnego.

Dzięki pracy całej społeczności szkolnej, doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej: nauczycielom - dzielącymi się z uczniami swoją wiedzą, zapałem, umiejętnościami, pasją i sercem - nasi absolwenci są przygotowani do życia we współczesnym świecie, potrafią zająć krytyczne stanowisko wobec otrzymanych informacji, są świadkami własnych możliwości, tolerancyjni, życzliwi, koleżeńscy. Potrafią podejmować w świadomy sposób właściwe decyzje i ponosić odpowiedzialność za dokonane wybory. Umieją unikać uzależnień, dbają o sprawność fizyczną i doceniają wartość zdrowia w swoim życiu.

Uczniowie naszej szkoły mają bardzo duże osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, są laureatami konkursów okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Odnoszą sukcesy artystyczne i sportowe. Wszyscy podejmują naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Najlepsi uczniowie i ich nauczyciele Prymusi i ich rodzice Nadanie szkole imienia Uroczystosci Dnia Patrona Szkoly

 Organizujemy rajdy i wycieczki piesze i roweroweślubowaniePlener malarski w ramach realizowanego projektu zespoly taneczne dla uczniów

Uczniowski Klub Sportowy

 

 

 

 

 


 

Wydarzyło się...

Aktywna tablica - banner informacyjny programu

Bezpieczna

 szkoła +

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miniaturka plakatu BOHATERON

Miniaturka obrazka

 Baner akcji Razem na Święta

Banner akcji Szkoła w Pilotażu Programowania

 

LSCDN

konkursy

Zawodowy strzał w 10 - link do informatora o szkołach ponadgimnazjalnych