Z radością informujemy, że są już znane wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych!
 
Po raz kolejny średnie wyniki uzyskane przez gimnazjalistów naszej szkoły okazały się wyższe od średnich wyników uzyskanych w innych gimnazjach w mieście, powiecie, gminie i województwie.
 
 
 
 
 
W części humanistycznej uzyskaliśmy średnią:  
29,54 pkt.
 
W części matematyczno - przyrodniczej uzyskaliśmy średnią:
26,42 pkt.
 
 
 
Z języka obcego  uzyskaliśmy średnią:
35,33pkt.
 
 
 
Wyniki szkoły to średnia wyników poszczególnych klas: 

    • Najlepszą w części humanistycznej okazała się klasa  III B ze średnią 32,64 pkt - Brawo HUMANIŚCI. Na drugim miejscu jest klasa III A ze średnią 28,42 pkt,  a na trzecim III C ze średnią 23,25 pkt.
    • W bloku matematyczno - przyrodniczym najlepsza była III A ze średnią 28,29 pkt. Brawo! Na drugim jest III B - średnia 27,238 pkt, a na trzecim znowu III C 18,13 pkt.

    • W części językowej znowu na pierwszym miejscu jest III A ze średnią 38,83 - Brawo POLIGLOCI. Na drugim III B - 34,24 pkt, a na trzecim  III C ze średnia 28,25 pkt.
 
 
Uczniom klas III gimnazjum serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w klasówkach i sprawdzianach w szkołach ponadgimnazjalnych !

    Graduacion

       Z dumą i radościa prezentujemy średnie ocen, jakie uzyskali nasi uczniowie podczas tegorocznych egzaminów zewnętrznych. Bardzo wysokie wyniki egzaminów, liczne nagrody i stypendia są efektem ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i wsparcia rodziców. Cieszymy się, że uczniowie kończący naszą szkołę po raz kolejny udowadniają, że dobra edukacja jest jedną z najważniejszych wartości w życiu młodego człowieka.

      ...cieszymy się bardzo, bo  znowu wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły są wyższe, niż średnie wyniki gminy, powiatu, województwa i kraju!

      Nowa forma egzaminu dała gimnazjalistom lepszą okazję wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, co pomoże im dokładniej poznać swoje mocne i słabe strony i lepiej wybrać dalszą ścieżkę kształcenia.

         Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, albo tylko na poziomie podstawowym.

         Egzamin gimnazjalny w nowej formule umożliwia bowiem określenie, w jakim stopniu uczeń opanował kluczowe dla dalszego rozwoju umiejętności złożone takie jak m.in. krytyczne myślenie, precyzyjne rozumowanie oraz analizowanie przebiegu zjawisk. Umiejętności te stanowią rdzeń kształcenia gimnazjalnego; dla każdego przedmiotu zostały one określone w aktualnie obowiązującej podstawie programowej w postaci tzw. wymagań ogólnych. Umiejętności te mierzy się za pomocą zadań zakotwiczonych w konkretnych zapisach podstawy programowej. Uzyskano w ten sposób pełną  spójność wymagań egzaminacyjnych z celami procesu kształcenia, a zarazem postawiono w centrum  uwagi najważniejsze cele tego procesu.

          Wyniki egzaminacyjne pierwszego rocznika absolwentów zreformowanego gimnazjum, czyli naszych klas trzecich,  pokazują, że  gimnazjaliści zupełnie dobrze sobie z zadaniami nowego typu poradzili.

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

Język

polski

Historia

i WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

J. angielski

poziom

podstawowy

J. angielski poziom rozszerzony

J. niemiecki

poziom

podstawowy

Maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać w poszczególnych zakresach

32

33

30

26

40

40

40

 

Nasza szkoła

22,4

70%

22,8

69,1%

17,3

57,7%

15,7

60,4%

30,9

77.2%

24,5

61,25%

20,5

51,25%

 

Gmina

22,6

70,1%

21,2

64%

15,9

53%

14,3

55%

27,1

67,75%

19,5

48,75%

14,8

37%

Powiat

21,2

66,3%

19,9

60,3%

14

46,7%

13,3

51,2%

24,3

60,75%

16,8

42%

18,2

45,5%

Województwo

21,3

66,7%

20,1

60,9%

14

46,7%

13,1

50,4%

24,8

62%

17,6

44%

22,1

55,25%

Kraj

65%

61%

47%

50%

63%

46%

57%

 

Wyniki uczniów naszej szkoły  z języka polskiego są w staninie VII, z historii i WOS oraz matematyki w VII - wysokim, a z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w staninie VIII  -  na IX wyznaczonych przez CKE staninów.

 

Serdecznie gratulujemy naszym gimnazjalistom tak wysokich wyników!

 

W szkole najlepiej egzamin napisali:

Z języka polskiego:

Jagoda Chmiel                100%

Michał Wójcik                     97%

Z historii i wos-u

Jagoda Chmiel                100%

Olga Marciniec                  97%

Izabela Sobczuk               97%

Michał Wójcik                    97%

Grzegorz Mazurek            97%

Z matematyki:

Cyprian Mataczyński      100%

Jagoda Chmiel              100%

Jakub Pitura                   100%

Maciej Marucha                97%

Julia Hacia                        97%

Michał Madeja                  97%

Michał Wójcik                    97%

Patrycja Żaba                    97%

Z  nauk przyrodniczych

Cyprian Mataczyński       100%

Jagoda Chmiel                100%

Z języka angielskiego poziom podstawowy

Cyprian Mataczyński       100%

Jagoda Chmiel                100%

Paulina Czarnecka         100%

Natalia Czuba                  100%

Michał Madeja                  100%

Z języka angielskiego poziom rozszerzony

Cyprian Mataczyński       100%

Jagoda Chmiel                100%

Michał Madeja                  100%

 

gold-laurel

Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

Cieszymy się, że ze wszystkich przedmiotów są one wyższe niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju.

 

Część humanistyczna - J. polski:

Gimnazjum nr 4:   79,8%

Gmina:                   72,6%

Powiat:                  70,0%

Województwo:        70,7%

Kraj:                      69,0 %

Spośród uczniów naszej szkoły tę część najlepiej napisała uczennica klasy IIIa, z wynikiem 100%

 

Wydarzyło się...

 

LSCDN

konkursy

   

22.02 - 26.02

PONIEDZIAŁEK      - 26

WTOREK                - 19

ŚRODA                   - 11

CZWARTEK             - 10

PIĄTEK                    - 13

 

Klasa                 -     

Dzień tygodnia:     -

 

Bezpieczna

 szkoła +