Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

L.p.

Nauczyciel prowadzący

Liczba godzin

 

Dzień/godzina/sala

1.      

Samanta Derwich - Zdybel

2 h (lub TUS, terapia ręki)

Środa 7.10-7.55, s.

Piątek 7.10-7.55, s.

2.      

Małgorzata Stasieczek

1 h

poniedziałek 7.10-7.55, s. 60

3.      

Katarzyna Pocińska

3 h

wtorek 12.45-13.30, s.58

środa 12.45-13.30, s.58

czwartek  12.45-13.30, s.58

 


 

Wydarzyło się...

godło Rzeczpospolitej Polskiej - biały orzeł na czerwonym tle

 

 

REKRUTACJA

Bezpieczna

 szkoła +