UWAGA: Opłata dotyczy tylko rodziców uczniów klas I-III korzystających z obiadów! 

 

Koszt obiadów w lutym (od 01.02.2021) : 70 zł

Zapraszamy do korzystania ze smacznych i tanich obiadów w szkolnej stołówce!

 

W roku szkolnym 2020/2021 dzienna stawka za obiad wynosi  3,50

Obiady wydawane są tylko w dni nauki szkolnej.

 

Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry zazwyczaj do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Jeżeli 10 dzień miesiąca jest dniem wolnym, to wpłaty należy dokonać wcześniej.

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty za obiady.

Jeśli wpłata zostanie dokonana po terminie, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki.

 

Prosimy o wpłaty osobiste lub na konto (dokładna kwota):

 

82 9610 0002 2010 0070 8368 0003 (Bank Spółdzielczy w Izbicy)

 

           W przypadku nieobecności dziecka w szkole, należność za obiady pomniejsza się odpowiednio o ilość opuszczonych dni (po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica – telefonicznym lub osobiście)

 

 

Wydarzyło się...

 

LSCDN

konkursy

   

22.02 - 26.02

PONIEDZIAŁEK      - 26

WTOREK                - 19

ŚRODA                   - 11

CZWARTEK             - 10

PIĄTEK                    - 13

 

Klasa                 -     

Dzień tygodnia:     -

 

Bezpieczna

 szkoła +