Drodzy Uczniowie!

      Jak wiecie, spędzacie w szkole znaczną część swojego młodego życia. Nie bez przyczyny, niektórzy nazywają szkołę drugim domem, w którym obok radosnych i miłych chwil mogą zdarzyć się także spory. Sytuacjom konfliktom najczęściej towarzyszą emocje, czasem bardzo silne, które utrudniają podjęcie racjonalnej, konstruktywnej decyzji o rozwiązaniu sytuacji trudnej. Zdarza się, że kiedy spotykamy się z naruszeniem naszych praw przez innych, wybieramy różne drogi np. bierzemy sprawę „w swoje ręce” – sami chcemy osądzić działania sprawcy, często kierując się zemstą i nierzadko pod wpływem dużych emocji. Najczęściej są to z przykre emocje: złość, poczucie krzywdy, potrzeba odwetu, brak wiary w pomyślne rozwiązanie konfliktu.

     W takich sytuacjach najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest mediacja.

 CZYM JEST MEDIACJA?

     Mediacja jest to dobrowolne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu, w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora.

 JAKIE SĄ DOBRE STRONY MEDIACJI?

  • w wyniku przeprowadzonego postępowania mediacyjnego korzyści odnoszą obydwie strony mediacji
  • uczniowie mają bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu
  • następuje zamiana w podejściu do sytuacji trudnej: walka dwóch przeciwnych stron zamienia się na działanie mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu, mediacje nie mają na celu ustalenie i ukaranie winnego
  • mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych  i drugiej strony.

 

 NAJWAŻNIEJSZE ZASADY MEDIACJI

Poufność – wszelkie informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania rozmów mediacyjnych ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani osobie prywatnej.

Bezstronność – mediator nie faworyzuje żadnego z uczestników mediacji, jego zadaniem jest pomagać w równym stopniu każdej ze stron w poszukiwaniu akceptowalnego dla nich rozwiązania. Nie może być stronniczy, ani okazywać uczestnikom swoich osobistych sympatii czy uprzedzeń.

Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca uczniom własnych rozwiązań nawet, jeśli według niego byłyby one najkorzystniejsze dla rozwiązania konfliktu. Decyzja, co do wyboru sposobu rozwiązania sporu oraz co do zawarcia ugody o określonej treści należy do uczniów.

Akceptowalność - osoba mediatora powinna być zaakceptowana przez strony podobnie jak zasady mediacji.

Dobrowolność – udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce uczestniczyć w mediacji czy nie. Ani mediator, ani nauczyciel, ani osoby postronne, nie mogą wywierać presji, ani nakłaniać  do udziału w mediacji, jeśli tego nie chcemy.

 

     Spotkania mediacyjne odbywają się w budynku szkoły w odpowiednio do tego przygotowanej sali, by zapewnić poczucie komfortu i poufności.

     Mediację kończy sporządzenie ugody, którą podpisują strony konfliktu.

     W mediacji wyklucza się kary – uczniowie sami określają swój zakres odpowiedzialności za powstały konflikt i formy zadośćuczynienia wobec pozostałych uczestników sporu.

     Mediacja może zostać przerwana przez jedną lub obie strony na każdym etapie procesu mediacyjnego.

     Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół. Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem, zamieszcza się ją w protokole na piśmie.

    Ugodę podpisuje mediator oraz strony uczestniczące w mediacji.

 

W naszej szkole istnieje  możliwość skorzystania z mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami.

 

 Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zapraszam do kontaktu

w godzinach pracy pedagoga – Ewelina Głuchowska, mediator szkolny.

 


 

Wydarzyło się...

godło Rzeczpospolitej Polskiej - biały orzeł na czerwonym tle

 

 

REKRUTACJA

 

Aktywna tablica - banner informacyjny programu

 

Bezpieczna

 szkoła +

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miniaturka plakatu BOHATERON

Miniaturka obrazka

 Baner akcji Razem na Święta

Banner akcji Szkoła w Pilotażu Programowania

 

LSCDN

konkursy

Zawodowy strzał w 10 - link do informatora o szkołach ponadgimnazjalnych