Harmonogram zajęć rozwijających i wyrównujących wiedzę
w klasach I-III szkoły podstawowej

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Termin realizacji

Miejsce realizacji

1

Jolanta Wołos

zajęcia rozwijające
eduk. mat. - pol.
klasa I a

1

czwartek
11.45-12.30

s. 7

2.

Agata Małek

zajęcia rozwijające
eduk. mat.- pol.
 klasa I b

1

wtorek
11.45-12.30

s. 2

3.

Katarzyna Gałus

zajęcia rozwijające
 eduk. mat. - pol.
klasa I c

1

piątek
11.45-12.30

s. 3

4.

Anna Kleban

zajęcia rozwijające
eduk. mat.- pol.
klasa II c

1

wtorek
11.45-12.30

s. 31

5.

Maria Liśkiewicz

zajęcia rozwijające
eduk. mat.- pol.
klasa II b

1

środa
11.45-12.30

s. 5

6.

Małgorzata Wróbel

zajęcia rozwijające
eduk. mat.- pol.
klasa II a

1

czwartek
11.45-12.30

s. 6

7.

Jolanta Dworucha

zajęcia rozwijające
eduk. mat. - pol.
klasa III a

1

piątek
11.45-12.30

s. 4

8.

Justyna Grygiel

zajęcia rozwijające
eduk. mat.- pol.
klasa III b

1

poniedziałek
11.45-12.30

s. 32

9.

Renata Kwiecień

zajęcia rozwijające
eduk. mat.- pol.
klasa III c

1

piątek
11.45-12.30

s. 31

10.

Jolanta Dworucha

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas III

1

wtorek
11.45-12.30

s. 4


 

Wydarzyło się...

Bezpieczna

 szkoła +