9 czerwca w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny „AS MATEMATYKI” dla uczniów klas I – III. Głównym celem konkursu było propagowanie matematyki wśród uczniów klas młodszych szkoły podstawowej, umożliwienie dzieciom sprawdzenie własnych umiejętności oraz wiadomości matematycznyc,  a także diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych.

Dnia 23 maja 2014 r. odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Krasnymstawie. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta Krasnegostawu pan Andrzej Jakubiec, który był jednocześnie fundatorem nagród.

             14 maja 2014 grupa uczniów z klas I – III SP odpowiadając na zaproszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, miała okazję odwiedzić instytucję zajmującą się naszymi podatkami. Podczas spotkania wyróżnieni nagrodami książkowymi i dyplomami zostali uczniowie, którzy przygotowali najciekawsze prace na konkurs plastyczny „Składamy zeznanie podatkowe przez Internet”.

       29 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Turniej Ekologiczny pod hasłem „Szukaj zysku w odzysku”. Uczniowie zmagali się w konkurencjach: wiedzowej i sportowej, na najlepszy strój, plakat oraz wiersz ekologiczny.

 

Wydarzyło się...

 

LSCDN

konkursy

   

01.03 - 05.03

PONIEDZIAŁEK      - 21

WTOREK                - 15

ŚRODA                   - 1

CZWARTEK             - 6

PIĄTEK                    - 11

 

Klasa                 -     

Dzień tygodnia:     -

 

Bezpieczna

 szkoła +