W ramach działań wynikających z programu „Bezpieczna droga do szkoły” najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził asp. Stanisław Pigłowski  z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

     Pan policjant rozmawiała z uczniami o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, szczególną uwagę zwracając na zagadnienia związane z zasadami bezpiecznej drogi do szkoły. Nasz gość zwrócił uwagę młodych słuchaczy na prawidłowe zachowanie się przed wkroczeniem na przejście dla pieszych oraz znajdując się na pasach, pokazał zagrożenia, jakie mogą wynikać z używania telefonu komórkowego w czasie przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie zostali ostrzeżeni przed wieloma inne niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nich podczas poruszania się po terenie miasta oraz pouczeni, w jaki sposób ich unikać.

     Poruszane kwestie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła spora ilość pytań kierowanych pod adresem naszego gościa. Dzieci bardzo uważnie słuchały, ale także wykazały się wiedzą dotyczącą zasad bezpieczeństwa.

     Ciekawie przeprowadzone zajęcia przez przedstawiciela Policji w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów. Mamy nadzieje, że zdobyta wiedza pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole oraz poza nią. Zajęcia z policjantem są jednym z wielu działań realizowanych w szkole w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

  • 1
  • 2
  • 3

 


 

Wydarzyło się...

Bezpieczna

 szkoła +